Sečení trávy a péče o zeleň

Rovněž provádíme jednorázové i pravidelné údržby zeleně neudržovaných nebo méně udržovaných zelených ploch. Trávníky u rodinných domů a reprezentativní trávníky sekáme s přímým sběrem a odvozem posekané trávy.

Seznam prováděných prací:

 • Řez keřů (zmlazením, průklestem).
 • Kácení (i rizikové) stromů.
 • Řez stromů.
 • Řez a úpravy živých plotů.
 • Chemická likvidace plevelů na zelených plochách i na komunikacích.
 • Výsadby sezónních květinových záhonů a mobilní zeleně.
 • Vynášení košů s odvozem odpadu.
 • Odvoz směsného odpadu a bioodpadu.
 • Likvidace černých skládek.
 • Údržba dětských hřišť a souvisejícího mobiliáře, výměna písků v pískovištích.
 • Veškeré terénní úpravy (navezení zeminy/substrátu, urovnání pozemku).
 • Úklidové práce.
 • Možnost dalšího servisu po domluvě.

Účtujeme hodinovou sazbu od 190,- Kč/osoba.